img

Informatie

De provincie in het nauw
  • Rode draad Hoe een gebrek aan betekenis, aandacht en samenhangende visie het middenbestuur in problemen brengt
  • Auteur mr. R.D. van Oevelen
  • ISBN 978-90-8863-190-0
  • Eerste uitgave Mei 2016
  • Grootte 100 pagina’s
  • Prijs € 25,-
  • Uitgeverij Celsus juridische uitgeverij | Weert
  • Inhoud van het boek In dit boek onderzoekt de auteur, gelet op de recent bestuurlijke ontwikkelingen, wat de toekomst is van de provincie als bestuurslaag binnen de bestuurlijke hoofdstructuur. Daartoe brengt hij de positie van de provincie als bestuurslaag tussen Rijk en gemeenten in kaart, alsmede de verschillende door de wetgever toegedichte functies, taken en bevoegdheden van de provincie. Verder bespreekt hij het ‘regionaal gat’ tussen provincies en gemeenten, de verschillende pogingen om dit te dichten en de recente bestuurlijke ontwikkelingen tussen provincies en gemeenten onder de kabinetten Rutte I en Rutte II. De auteur sluit af met enkele aanbevelingen om de provincie een perspectief te bieden.
€ 25 Bestel nu

Over de auteur

Richard van Oevelen Auteur

Richard van Oevelen is lid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp en is een van de vertegenwoordigers van zijn gemeente binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een samenwerkingsverband van 23 gemeenten in de regio. Vanuit deze positie maakt de auteur de veranderende verhoudingen tussen Rijk, provincies en gemeenten van dichtbij mee. Het valt hem op dat veelal de toevlucht wordt gezocht in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die, ondanks dat zij als 'verlengd lokaal bestuur' worden beschouwd, per definitie een minder democratisch gehalte hebben. Daarnaast ziet Richard van Oevelen hoezeer de metropoolregio taken oppakt die van oudsher ook door provincies worden behartigd, met als gevolg dat de metropoolregio en de provincie duidelijk in elkaars vaarwater komen. Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat de zorg ontstaat dat de metropoolregio de provincie 'beconcurreert' en uiteindelijk een provincie in een provincie zal gaan vormen. Toch is het nu eenmaal de realiteit dat het belang van regio's groter aan het worden is.

Alles bij elkaar was dit voor Richard van Oevelen reden genoeg om deze ontwikkelingen nader te gaan onderzoeken en daarbij het toekomstperspectief van de provincie als leidraad te nemen. Dit vormde dan ook het onderwerp van zijn scriptie, waarmee hij zijn master Rechtsgeleerdheid, met als specialisatie Staats- en bestuursrecht, in april 2016 aan de Universiteit Leiden heeft afgerond. Job Cohen was hierbij zijn begeleider. Het boek is op deze masterscriptie gebaseerd.


CONTACT

  • img

Sneakpeek

Blader alvast door de inhoudsopgave en de voorwoorden in de interactieve sneak peek.

Bekijk de sneak peek, klik op onderstaande afbeelding