img

Informatie

De provincie in het nauw
  • Rode draad Hoe een gebrek aan betekenis, aandacht en samenhangende visie het middenbestuur in problemen brengt
  • Auteur mr. Richard van Oevelen
  • ISBN 978-90-8863-190-0
  • Eerste uitgave Mei 2016
  • Grootte 100 pagina’s
  • Prijs € 25,-
  • Uitgeverij Celsus juridische uitgeverij | Weert
  • Uitleg In dit boek onderzoekt de auteur, gelet op de recent bestuurlijke ontwikkelingen, wat de toekomst is van de provincie als bestuurslaag binnen de bestuurlijke hoofdstructuur. Daartoe brengt hij de positie van de provincie als bestuurslaag tussen Rijk en gemeenten in kaart, alsmede de verschillende door de wetgever toegedichte functies, taken en bevoegdheden van de provincie. Verder bespreekt hij het ‘regionaal gat’ tussen provincies en gemeenten, de verschillende pogingen om dit te dichten en de recente bestuurlijke ontwikkelingen tussen provincies en gemeenten onder de kabinetten Rutte I en Rutte II. De auteur sluit af met enkele aanbevelingen om de provincie een perspectief te bieden.
€ 25 Bestel nu

Over de auteur

Mr. Richard van Oevelen Auteur

Als lid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp, sinds de verkiezingen van maart 2014, maakt de auteur de veranderende verhoudingen tussen Rijk, provincies en gemeenten van dichtbij mee. Zo heb heeft hij zelf meegewerkt aan de voorbereidingen die werden getroffen voor één van de grootste decentralisatieoperaties naar gemeenten ooit. Sinds april 2015 heeft hij bovendien namens zijn gemeente zitting in de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een samenwerkingsverband van 23 gemeenten in de regio die hun krachten bundelen om enerzijds het gebied beter bereikbaar te maken en anderzijds het economisch vestigingsklimaat en de concurrentiepositie te verbeteren.

Alles bij elkaar was dit voor hem reden genoeg om deze ontwikkelingen nader te gaan onderzoeken en daarbij het toekomstperspectief van de provincie als leidraad te nemen.

CONTACT
  • img

Sneakpeak

Blader alvast door de inhoudsopgave en de voorwoorden in onderstaande interactieve sneak peak.